____________

H e T Extra editie

H u m o r i s t i s c h  e l e k t r o n i s c h T i j d s c h r i f t

29 mei 1997 - ISSN 1386-9558
redactie: Arjan Broere en Erno Mijland
____________

> VAN DE REDACTIE
De HeT-wedstrijd 'Stijloefeningen' zit erop. HeT ontving 29 inzendingen van
18 deelnemers. De redactie heeft na het maken van een voorselectie
zorgvuldig gekeken naar originaliteit, naar de mate waarop aan de opdracht
is voldaan, naar taalgebruik en naar het humoristisch gehalte. Dit
resulteerde in drie winnaars. Alle verhalen uit de voorselectie blijven nog
enige tijd op de webpagina te bezichtigen. De winnaars ontvangen persoonlijk
bericht.

LET OP: Deelnemers die geen shirt hebben gewonnen, krijgen VIJF gulden
korting als ze er alsnog een bestellen. De bestelwijze staat op de HeT-pagina.

Hieronder nog een keer het verhaal, waar het allemaal om draaide. Daarna
schakelen we rechtstreeks over naar Studio 2, voor een rechtstreeks verslag
van de prijsuitreiking.
____________

> HET VERHAAL
Ik wilde laatste een video huren waar ik al een tijdje aan had gedacht.
Eenmaal in de videotheek, voor het bewuste rek, kwam ik een vriend van mij
tegen. Bleek hij dezelfde film te zoeken. Toen hebben we de film maar samen
gekeken.
____________

> DE UITREIKING
Dick de Kluif: "De wedstrijd is afgelopen en de stemmen van de jury zijn
geteld. Zoals altijd was het ontzettend moeilijk kiezen en waren alle
deelnemers eigenlijk winnaars. Maar er moet er eentje de beste zijn, dat is
nu eenmaal het spelletje. Een hartelijk applaus dus, voor alle deelnemers."

[klap klap klap]

Dick de Kluif: "Dan gaan we nu over naar het officiele deel van deze
uitzending. Ik vraag de voorzitter van de jury de envelop open te maken en
voor te lezen, wie er straks naar huis gaan met de prijzen."

Voorzitter Burgstevens: "Aan mij de eer de winnaars uit te roepen, maar ik
zal de spanning niet onnodig rekken. De betreders van het ereschavot zijn de
volgende kandidaten. De derde plaats is voor 'Het dagboek van Pons Flip'
door Onno Zweers. Hij gaat naar huis met het boek 'Stijoefeningen' van
Raymond Queneau."

[klap klap klap]

Voice over: "Uit het juryrapport: De droomdenkerige associaties die plots
binnenplonzen op het denkmasjiene televisieraampje door pennenkabouter Onno
bedenkendacht doen dromerig en spannend aan. Deze elbouter huist in een
woonpaddostoel en heeft van zijn dakje gesnoept. Wegwaaidagdromerig.
Misschien mag er een klein beethapje afgesnoept worden, waardoor het
kortpuntiger wordt, maar dat is een kniesdramoor die daarop speurlet."
____________

Onno Zweers - 'Uit het dagboek van Pons Flip'

[Pons Flip is een Elbouter die voor enige tijd in Nederland vertoeft. Daar
hij een geheel andere wereld gewend is dan de onze, voelt hij de behoefte om
daarover regelmatig te schrijven aan zijn vriend en
buurman, Hopla de Eenhoorn.]

Beste vriend en buurman,

Vandaag was ik bezig lopende over de wegbestrating, toen er twee Mensen met
vreselijke haast tegen mij aandreunden. Ik wilde vriendig enige groetingen
en welgemeendheden spreken. Ze bleven echter niet staan ter horing, maar
vervolgden gezwind hun beweeg. Voordat ik een aanstalt had gemaakt om mijn
loping te wedervatten, kwam er een ander met vreselijke haast tegen mij
aangedreund. Na enige herstelwerkzaamheden bepeilde ik dat mijn
geestesgesteldheid ernstig
zou hebben te lijden onder de zwaarte van zulksoortige aandreuningen.
Voordat ik mijn alreeds ter groeting ontsloten spreekopening tot klank had
kunnen bewegen, vroeg aandreuner: "Waar zijn ze gebleven?" "Groetings,
stevig van lichaamsbouw zijnde aandreuner. Het spijt mij oprechtelijk uw
levensbewandeling te hebben doorkruist op zulk een drieste wijze. Moge de
rest van uw levensbeweging zich geplaatst weten op een pad van ..." "Jaja,
het is goed, maar waar zijn ze gebleven?" Enigszins van den treurige over de
verschilloosheid ten aanzichte van mijn allervriendigste groetingen wees ik
in de richt van hun verdwijnsel. De aandreuner aarzelde geen oogwenk, doch
vervolgde zijn levensbeweging met een gezwindheid, die mij tot diepe
ontroering bracht. Toen ook ik mijn looporganen aanwendde om mijn voortgang
te hernemen, struikelde ik over een beweegbeeldregistratieroldoos. Ik was
buitensporig wetensgierig naar de inhoud dezes, maar gezien een
beweegbeeldregistratieroldoosafspeelmechaniek niet tot mijn bezitsels
behoort, zal ik wel nooit tot aanschouwing ervan komen.
____________

Voorzitter Burgstevens: "Ja, ja, erg goed gedaan. Maar de tijd dringt. Dus
snel over naar de tweede prijs. Even kijken, zie ik dat goed? Ja hoor, we
hebben Remco Wulms met 'De drang van een schrijver ...'. Remco zien we
straks in een exclusief HeT-shirt. Jury?"

[klap klap klap]

Voice over: "Het juryrapport meldt: Een mooie prestatie van een auteur, die
nog maar 15 zonnetoeren op deze planeet is, waarmee niet gezegd is dat hij
een aantal jaren op een andere planeet zat, maar pas 15 jaar is, hetgeen de
prestatie een des te eervollere maakt, omdat de vondsten en stijl getuigen
van een zich ontwikkelend taalgevoel dat evenwel nog wat geschaafd mag
worden, maar dat zeer veel leuks en goeds oplevert, en dat verdient hulde en
een prijs."
____________

Remco Wulms - De drang van een schrijver om boven het media-geweld uit te
komen door lange, ongebruikelijke zinnen te gebruiken

Mijn gedachten waren al een tijdje vervuld met een door mij om een onbekende
reden als leuk betitelde videoband. Om precies te zijn dacht ik aan de film
die daarop stond. Ik besloot om naar de videotheek te gaan om de film te
huren en mijzelf te verzadigen met de dagelijkse dosis televisie, die uit
onze cultuur al niet meer weg te denken is. Voor het rek waar de bewuste
videoband stond aangekomen, had ik het twijfelachtige geluk een vriend van
mij te mogen begroeten die, zoals
ik uit het korte gesprek dat daarna volgde op kon maken, de intentie had om
dezelfde videofilm te huren als ik. In de daaropvolgende minuten kwam hij,
en daardoor om beleefdheidsredenen ook ik, tot de conclusie dat het idee van
verre slecht was om de bovengenoemde videofilm gezamelijk te bekijken, wat
wij daarop ook maar deden.
____________

Voorzitter Burgstevens: "Ja, beste mensen, dan is nu HeT (hihi) grote moment
aangekomen."

[tromgeroffel, trompetgeschal, camera zoemt in op zenuwachtige gezichten der
deelnemers)

Voorzitter Burgstevens: "In deze envelop zit-ie. Moment nog, nee ik zal het
niet te lang maken. Daar komt-ie dan, dames en heren: 'Program Haal_Video'
door Cor Takken wint de eerste prijs en gaat ook met een exclusief
HeT-shirt aan de haal. Gefeliciteerd Cor."

[klap klap klap]

Voice over: "Het juryrapport meldt:

Procedure Give_Praise (var Winner: String);
VAR Teller: Int;
BEGIN
 clrscrn;
 winner:="Cor_Takken";
 writeln ("De eerste plaats is voor", winner," die ");
 writeln ("een leuke vondst consequent uitwerkt ");
 writeln ("Een echte stijloefening: een vondst goed uitwerken ");
 writeln ("Applaus! voor ",winner);
 Index:=0;
 WHILE (index < 15) DO
 BEGIN
  Index:=Index+1;
  write ('klap ");
  END;
END;
____________

Cor Takken - 'Program Haal_Video'

goto Videotheek

#ifdef Favoriet == False
#define const Video_Title "Pulp Fiction"
#endif

:Videotheek
Found_Favoriet = False
do until Found_Favoriet

   Read_Status = Read_Title(Rack, Current_Title)
   if (Read_Status == Occupied AND Contestant == Friend)
     Leave
   endif
   Found_Favoriet = (Video_Title == Current_Title)

enddo

if (not Found_Favoriet AND Contestant == Friend)

   Watch(__Joined, Video_Title)


endif

End Program
____________

Dick de Kluif: "Het was weer, mede dankzij u een mooie uitzending. Iedereen
bedankt, deelnemers, voorzitter, Erno en Arjan, en ik zou zeggen, tot de
volgende keer beste lieve mensen."
____________

> REACTIES
Stuur uw reacties naar erno@dse.nl. De leukste reacties worden geplaatst op
onze het-reactie-pagina.
____________

> OUDE NUMMERS
http://www.dra.nl/~het
____________

> HET-SHIRT
Feestje? Bijzondere gelegenheid? Lekker uit? En dan niks hebben om aan te
trekken? Dan heeft het een opvallend idee: het oranje het-shirt!
Bestellen: kijk op http://www.dra.nl/~het/shirt.html
____________

> ONTLEDEN
e-mail naar 'majordomo@maillist.il.fontys.nl'
met als boodschap 'unsubscribe het'

 HeT, 1997